אפולטים

JIAN מייצרת רקמה מותאמת אישית או ארוגים epaulet וסימני כתף עם גיבוי שונים המשמשים סמל או דרגה עבור ארגונים צבאיים ואחרים.