פיקוח ואריזה

שיטות אריזה שונות מקובלות. QC ברמה גבוהה מבוצע כי טלאי הרקמה / הבד הארוגים המוגמרים שלנו ייבדקו לפחות 4 פעמים.