גבול מרו

גבול מרו הוא חיסכון בעלויות, אך בעיקר עבור צורות רגילות של טלאים רקומים. פעולה זו מונעת מקצה הסמל להתפורר ושומרת על מצב טוב.