מכונת בדיקת מתכות כבדות

הציוד המתקדם שלנו של מכונת בדיקת מתכת כבדה יכול להבטיח תגים מותאמים אישית, סיכות, מטבעות, מדליה, מחזיק מפתחות, בר עניבה בהתאם לדרישות הבטיחות.